Adatvédelmi nyilatkozat

Alapelve

Czegle László népi iparművész (famindenit.com) tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden személy személyiségi jogait. A honlapon keresztül birtokomba került adatokat elsősorban az Ön által kért szolgáltatás, vásárlás vagy tájékoztatás teljesítéséhez, valamint a termékfejlesztés, igényfelmérés hatékonyabb kielégítése érdekében használom.

Cégadatok:

  • A „famindenit.com” honlap üzemeltetője és tulajdonosa: Czegle László népi iparművész e.v.
  • Nyilvántartási szám: 05399210
  • Adószám: 58215045-1-25
  • Statisztikai számjel: 58215045162923105
  • Székhelye: 3932 Erdőbénye Mátyás K.42. (Magyarország)
  • E-mail címe: info@famindenit.com

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes.Bármikor jogosult az Ön által megadott adatok helyesbítését vagy törlését igényelni, tájékoztatást kérni adatkezelésről Czegle László 3932 Erdőbénye Mátyás k.42. címre küldött levél útján, valamint az info@famindenit.com e- mail címre küldött levélben lehetséges.
Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalok.

A hatályos magyar jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései alapján Ön a www.famindenit.com internetes oldalain történő regisztrációval, a hírlevélre feliratkozással, megrendelése elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a www.famindenit.com a jogszabályi előírások betartásával felhasználja adatait. Czegle László kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. A technikai lehetőségek felhasználásával mindent elkövet annak érdekében, hogy az adatok ne semmisüljenek meg, valamint megakadályozza azok idegen kézbe kerülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik félnek, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja figyelmét ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére (például futárszolgálat). A kezelt adatok: Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, kezeléséért Czegle László nem felelős, ha a rögzített és tárolt adatok szoftverhiba, hardverhiba, hackertámadás vagy más elháríthatatlan vis-mayor okából kerülnek illetéktelen birtokába vagy semmisülnek meg. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen kérdését a fentebb megadott postai vagy e-mail címre írt levélben kérheti.

A www.famindenit.com honlap írott és képi tartalma kizárólagosan Czegle László szellemi tulajdona.
A honlap tartalmának, bármilyen részének vagy egységének felhasználása még idézet formájában is tilos, a tulajdonos előzetes írásos beleegyezése nélkül.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: folyamatban…